Entries from 2019-12-26 to 1 day

Sao Kim Ngưu và những đặc tính cơ bản trong tình yêu

Sao Kim Ngưu được sao Kim chiếu mệnh, biểu tương cho đất. Những người thuộc cung này không chỉ đại diện cho sức mạnh về thể chất mà còn đại diện cho vẻ đẹp nghệ thuật. Trong tình yêu, người thuộc sao Kim ngưu có những suy nghĩ rất thực tế,…